Bước 1. Từ thiết bị Mac OS của bạn nhấn vào hình ảnh sau

Hướng dẫn cài đặt Monkey Junior trên máy Mac

Hướng dẫn cài đặt Monkey Junior

Bước 2. Ấn vào nút View in Mac App Store. Xuất hiện bảng hỏi, ấn OK
Hướng dẫn cài đặt Monkey Junior trên máy Mac

Hướng dẫn cài đặt Monkey Junior

Bước 3 Nút Open hiện lên ở dưới biểu tượng của chương trình, bạn ấn vào Open
Hướng dẫn cài đặt Monkey Junior trên máy Mac

Hướng dẫn cài đặt Monkey Junior

Lưu ý Nếu máy bạn chưa đăng nhập App Store sẽ hiện lên bảng hỏi password, bạn vui lòng điền mật khẩu tài khoản App Store cá nhân của bạn.Nếu Apple yêu cầu xác nhận thông tin thanh toán, bạn nên chọn “Không” cho loại thẻ thanh toán và điền thông tin cá nhân như được yêu cầu. Phần Mã thư tín (Postal Code/ Zip Code) của Việt Nam bạn điền 70000 hoặc 84004.

Bước 4 Nút Install hiện lên, bạn ấn vào nút Install. Chương trình Monkey Junior sẽ được cài vào trong thư mục Applications của máy.

Hướng dẫn cài đặt Monkey Junior trên máy Mac

Hướng dẫn cài đặt Monkey Junior