sale

Lập Trình Python Từ Zero – Hero

 • Thời lượng: 12 giờ 18 phút
 •  Giáo trình: 89 bài giảng
 •  Sở hữu khóa học trọn đời
 •  Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
 • Giảm thêm 40% khi nhập mã “MGIAM

Hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng

600.000 399.000

Lập Trình Python Từ Zero - Hero

Lập Trình Python Từ Zero – Hero

Giới thiệu khóa học Lập Trình Python từ Zero – Hero

Hiện tại trên thế giới có khá nhiều loại ngôn ngữ lập trình như C, Java, PHP. Trong các loại ngôn ngữ lập trình nền tảng đó thì Python là một trong những ngôn ngữ lập trình mới. Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôn ngữ của tương lai thì Python là 1 lựa chọn tốt. Các lý do sau đây sẽ khiến bạn nên sẽ chọn học Python.

 • – Lý do 1: Python là ngôn ngữ mới và dễ học hơn bất kì ngôn ngữ nào.
 • – Lý do 2: Python là ngôn ngữ hàng đầu tại các đất nước trên thế giới nhất là Châu Âu. Và bạn cũng đã biết tương lai Việt Nam sẽ được hội nhập với các nước trên thế giới vậy cho nên nguồn lực cho mã nguồn Python là cực kì nhiều.Vì đa phần các nước châu Âu họ đều sài Python thay cho C.
 • – Lý do 3: Python là ngôn ngữ giúp bạn viết được trên đa nền tảng nên ví dụ như lập trình website, lập trình di động và cả lập trình game thì Python đều có thể làm được.
 • – Lý do 4: Đảm bảo đây là nội dung đầy đủ và kỹ càng nhất về ngôn ngữ lập trình Python để từ đó bạn có thể áp dụng Python vào các công việc bạn muốn hướng tới hoặc tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho bạn.

Lợi ích của khóa học Lập trình Python từ Zero – Hero

 • – Kiến thức nền tảng nhất về ngôn ngữ lập trình Python cho đến ứng dụng Python nâng cao vào các tình huống thực tế
 • – Tiếp cận làm việc và thực hành với Python từ con số 0
 • – Nắm được các kiến thức có trong khóa học lập trình Python: biểu thức trong Python, đối tượng String, List, Tuples, Sets và Dictionary, hàm tự định nghĩa, module trong Python…
 • – Xây dựng Website, Game, Application hoặc Automation bằng Python
 • – Tự ôn tập và nâng cao kỹ năng lập trình Python với các bài tập và tình huống thực có trong quá trình làm việc của lập trình viên
 • – Nhanh chóng thành thạo các thao tác làm việc và áp dụng vào công việc lập trình
 • – Tự tin phỏng vấn vào các công ty, doanh nghiệp với mức lương cao

Làm thế nào để đăng ký khóa học Lập trình Python từ Zero – Hero

Để đăng ký khóa học bạn hãy điền thông tin dưới bài viết hoặc đăng ký tại đây

Đối tượng đào tạo khóa học Lập trình Python từ Zero – Hero

 •              – Lập trình viên.
 •              – Các bạn sinh viên đang muốn học lập trình Python.
 •              – Công ty cần đào tạo Python cho doanh nghiệp.

Các khóa học thường được mua kèm

Nội dung khóa học Lập trình Python từ Zero – Hero

 Phần 1: Các khái niệm cơ bản trong lập trình Python

 •   – Bài 1: Python Object
 •   – Bài 2: Kiểu số Number & lý luận Booleans
 •   – Bài 3: Các phép toán cơ bản trong Python
 •   – Bài 4: Tìm hiểu String và Xử lý String cơ bản
 •   – Bài 5: Phép so sánh trong Python
 •   – Bài 6: Các loại Contrainer: Lists, Tuples, Sets, Dictionary
 •   – Bài 7: Phép gán kết hợp: Assignment Operators

 Phần 2: Biểu thức trong lập trình Python

 •   – Bài 8: Mệnh đề điều kiện
 •   – Bài 9: Vòng lặp While
 •   – Bài 10: Sử dụng For trong duyệt phần tử cho Container
 •   – Bài 11: Sự khác biệt giữa Continue và Break
 •   – Bài 12: Xây dựng dãy số với Range

Phần 3: Đối tượng String trong lập trình Python

 •   – Bài 13: Tìm hiểu đối tượng String cơ bản
 •   – Bài 14: Một số hàm xử lý với String P1
 •   – Bài 15: Một số hàm xử lý với String P2
 •   – Bài 16: Sử dung Split và Join để thao thác với String
 •   – Bài 17: Tìm hiểu phương thức Format trong String

Phần 4: Đối tượng List, Tuples, Sets và Dictionary

 •   – Bài 18: Tìm hiểu đối tượng List trong Python
 •   – Bài 19: Các phương thức xử lý với List
 •   – Bài 20: Tìm hiểu Queue trong List
 •   – Bài 21: Tối ưu mã nguồn khi thao tác với List
 •   – Bài 22: Tìm hiểu đối tượng Tuples
 •   – Bài 23: Tìm hiểu đối tượng Tuples
 •   – Bài 24: Tìm hiểu đối tượng Dictionary
 •   – Bài 25: Các hàm liên quan đến Dictionary

Phần 5: Thao tác với hàm tự định nghĩa trong lập trình Python

 •   – Bài 26: Hướng dẫn xây dựng hàm trong Python
 •   – Bài 27: Hàm và tham số hàm phần 1
 •   – Bài 28: Hàm và tham số hàm phần 2
 •   – Bài 29: Tìm hiểu More Parameter trong Python
 •   – Bài 30:Bài tập với More Parameter
 •   – Bài 31: Tìm hiểu Iterators
 •   – Bài 32: Generator Function
 •   – Bài 33:Bài tập về xây dựng hàm P1
 •   – Bài 34:Bài tập về xây dựng hàm P2

Phần 6: Hướng đối tượng và thao tác với File trong Python

 •   – Bài 35: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng trong Python
 •   – Bài 36: Xây dựng Class và Object
 •   – Bài 37: Tìm hiểu Constructor và Destructor
 •   – Bài 38: Tìm hiểu tính kế thừa P1
 •   – Bài 39: Tìm hiểu tính kế thừa P2
 •   – Bài 40: Kế thừa đa lớp trong Python
 •   – Bài 41: Quy trình đọc File trong Python
 •   – Bài 42: Thực hiện ghi File
 •   – Bài 43: Tối ưu hóa mã nguồn bằng Buffer
 •   – Bài 44: Các hàm liên quan đến xử lý File

Phần 7: Tìm hiểu về module và quản lý lỗi trong Python

 •   – Bài 45: Giới thiệu Module trong Python
 •   – Bài 46: Tìm hiểu các Module có sẵn trong Python
 •   – Bài 47: Tự xây dựng Module cho Python
 •   – Bài 48: Thao tác với Module MyCode
 •   – Bài 49: Quản lý và xử lý lỗi với Exception Handling P1
 •   – Bài 50: Quản lý và xử lý lỗi với Exception Handling P2

Phần 8: Tháo tác làm việc với cơ sở dữ liệu

 •   – Bài 51: Giới thiệu về SQLite
 •   – Bài 52: Tìm hiểu các câu lệnh truy vấn
 •   – Bài 53: Hướng dẫn xử lý các câu lệnh truy vấn
 •   – Bài 54: Import SQLite vào Python
 •   – Bài 55: Thực hiện Update và Delete dữ liệu trong Python

Phần 9: Tìm hiểu thao tác làm việc với mảng qua thư viện Numpy

 •   – Bài 56: Giới thiệu sử dụng Array với Module Numpy
 •   – Bài 57: Xây dựng Array bằng Numpy P1
 •   – Bài 58: Xây dựng Array bằng Numpy P2
 •   – Bài 59: Tìm hiểu Array Arithmetic trong Numpy
 •   – Bài 60: Xử lý vấn đề cắt mảng P1
 •   – Bài 61: Xử lý vấn đề cắt mảng P2
 •   – Bài 62: Tìm hiểu các hàm xử lý trong Array Numpy P1
 •   – Bài 63: Tìm hiểu các hàm xử lý trong Array Numpy P2

Phần 10: Thao tác quản lý dữ liệu với Pandas

 •   – Bài 64: Tìm hiểu Pandas Series P1
 •   – Bài 65: Tìm hiểu Pandas Series P2
 •   – Bài 66: Hướng dẫn thao tác Index và Reindex trong Series
 •   – Bài 67: Lấy và lọc dữ liệu trong Array
 •   – Bài 68: Sắp xếp và duyệt dữ liệu trong Array
 •   – Bài 69: Tìm hiểu DataFrame
 •   – Bài 70: Tạo DataFrame từ Dictionary
 •   – Bài 71: Lấy và lọc dữ liệu trong DataFrame
 •   – Bài 72: Drop Row và Drop Column
 •   – Bài 73: Thao tác phép toán với DataFrame
 •   – Bài 74: Tìm hiểu Multi Level Index

Phần 11:Bài tập tình huống

 •   – Bài 75:Bài tập xử lý tình huống 01
 •   – Bài 76:Bài tập xử lý tình huống 02
 •   – Bài 77:Bài tập xử lý tình huống 03
 •   – Bài 78:Bài tập xử lý tình huống 04
 •   – Bài 79:Bài tập xử lý tình huống 05
 •   – Bài 80:Bài tập xử lý tình huống 06
 •   – Bài 81:Bài tập xử lý tình huống 07
 •   – Bài 82:Bài tập xử lý tình huống 08
 •   – Bài 83:Bài tập xử lý tình huống 09
 •   – Bài 84:Bài tập xử lý tình huống 10
 •   – Bài 85:Bài tập xử lý tình huống 11
 •   – Bài 86:Bài tập xử lý tình huống 12
 •   – Bài 87:Bài tập xử lý tình huống 13
 •   – Bài 88:Bài tập xử lý tình huống 14
 •   – Bài 89:Bài tập xử lý tình huống 15

Thông tin tác giả

 • – Giảng viên Vũ Quốc Tuấn hiện là Founder trung tâm Quoctuan.info chuyên đào tạo lập trình di động Android , lập trình di động iOS và lập trình website PHP & MySQL chất lượng và uy tính nhất TP.HCM
 •  – Anh có hơn 8 kinh nghiệm trong mảng lập trình bao gồm : lập trình di động và lập trình website
 •  – Hiện anh cũng đang làm việc tại một số công ty chuyên outsource 
 •  – Đồng thời, anh tham gia giảng dạy lập trình cả online và offline

Học viên đánh giá khóa học Lập trình Python từ Zero – Hero

Lập Trình Python Từ Zero - Hero

Lập Trình Python Từ Zero – Hero

Giải đáp những vấn đề liên quan đến khóa học Lập trình Python từ Zero – Hero

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên khóa học Lập trình Python từ Zero – Hero  là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumaill, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bật kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khoá học

 • + Có laptop/ smart phone + kết nối Internet.
 • + Môi trường học tập yên tĩnh.
 • + Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • + Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Hãy điền thông tin đăng ký ngay khóa học “Lập trình Python từ Zero – Hero” tại đây để sử dụng mã giảm giá tự động 40%

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.